Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren etter forskrift om sone for å forebygge spredning av furunkulose § 3.

DatoFOR-2003-04-07-458
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse07.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-54-§26, FOR-1991-11-14-735-§3
Kunngjort15.04.2003
KorttittelDeleg. til distriktsveterinæren

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. april 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) § 26. 

Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren gis herved myndighet til å delegere sin myndighet etter forskrift av 14. november 1991 nr. 735 om sone for å forebygge spredning av furunkulose § 3 til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren.