Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3.

DatoFOR-2003-04-30-518
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse30.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§3
Kunngjort06.05.2003
KorttittelDeleg. til AAD etter eltilsynsloven

Fastsatt ved kgl.res. 30. april 2003 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.