Delegering av myndighet til Helsedepartementet etter legemiddelloven § 6 fjerde ledd.

DatoFOR-2003-06-06-671
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 8
Ikrafttredelse06.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§6
Kunngjort11.06.2003
KorttittelDelegering til HD etter legemiddelloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 6 fjerde ledd. Fremmet av Helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 6 fjerde ledd delegeres til Helsedepartementet.