Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a.

DatoFOR-2003-06-20-1913
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 10
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§3a, FOR-2003-06-20-717
Kunngjort29.06.2004
KorttittelDeleg. til Sjøfartsdir. etter sjødygtighedsloven

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 20. juni 2003 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a, jf. delegeringsvedtak 20. juni 2003 nr. 717. 

Sjøfartsdirektoratet bemyndiges herved til å utøve de funksjoner som i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a, jf. delegeringsvedtak 20. juni 2003 nr. 717, er tillagt departementet.