Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om arbeidstiden og hviletiden på skip § 1a.

DatoFOR-2003-06-20-714
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-50-§1a
Kunngjort20.06.2003
KorttittelDeleg. av myndighet til Nærings- og handelsdep.

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip § 1a. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip § 1a delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.