Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a.

DatoFOR-2003-06-20-717
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§3a
Kunngjort20.06.2003
KorttittelDeleg. av myndighet til Nærings- og handelsdep.

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 3a delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.