Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven del V.

DatoFOR-2003-06-20-729
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-44
Kunngjort24.06.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter endringslov 2003:44

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven del V. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. juni 2003 nr. 44 om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven del V til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.