Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter sentralbankloven § 27 første og tredje ledd og § 28 og lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4a-1 tredje og fjerde ledd.

DatoFOR-2003-06-20-730
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§27, LOV-1985-05-24-28-§28, LOV-1988-06-10-40-§4-1a
Kunngjort24.06.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter sentralbanklov og finansvl

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 27 første og tredje ledd og § 28 og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4a-1 tredje og fjerde ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet til å gi forskrifter og treffe enkeltvedtak etter lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 27 første og tredje ledd og § 28 og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4a-1 tredje og fjerde ledd delegeres til Finansdepartementet.