Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del IX.

DatoFOR-2003-06-20-731
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-43
Kunngjort24.06.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter verdipapirfondsloven

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del IX. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del IX til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.