Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter hvitvaskingsloven § 19.

DatoFOR-2003-06-20-733
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-41-§19
Kunngjort24.06.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter hvitvaskingsloven § 19

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 19. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 19 første ledd til å bestemme ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 19 annet ledd til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.