Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner) del IV.

DatoFOR-2003-06-20-734
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-42
Kunngjort24.06.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2003:42

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner) del IV. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. juni 2003 nr. 42 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner) del IV til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.