Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat etter lov om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 48.

DatoFOR-2003-06-27-794
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse27.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort01.07.2003
KorttittelDeleg. av myndighet etter oreigningsloven

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 48. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat bemyndiges til å treffe vedtak om eller samtykke i ekspropriasjonsinngrep etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 48.