Ikrafttredelse av lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.

DatoFOR-2003-06-27-798
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-27-57-§7, LOV-2003-06-27-57-§4
Kunngjort01.07.2003
KorttittelIkrafttr. lov om Norges territorialfarvann

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 7, jf. § 4 første ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

1.Lov av 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone trer i kraft 1. januar 2004. Ikrafttredelse for bilandene, Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land, utsettes.
2.Det opprettes en tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge, samtidig med lovens ikrafttredelse 1. januar 2004.