Delegering av myndighet til Forsvarsdepartementet etter sikkerhetsloven § 2 tredje ledd.

DatoFOR-2003-06-27-802
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse27.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§2
Kunngjort01.07.2003
KorttittelDeleg. av myndighet etter sikkerhetsloven § 2

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 2 tredje ledd. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 2 tredje ledd delegeres til Forsvarsdepartementet.