Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter ekomloven § 1-2, § 1-3, § 1-4 og § 12-3.

DatoFOR-2003-07-04-880
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse04.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-2, LOV-2003-07-04-83-§1-3, LOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§12-3
Kunngjort04.07.2003
KorttittelDelegering til SD etter ekomloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-2, § 1-3, § 1-4 og § 12-3. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-2, § 1-3, § 1-4 og § 12-3 delegeres til Samferdselsdepartementet.