Delegering av myndighet til Lotteritilsynet etter lov om pengespill m.v. § 2 første og tredje ledd, jf. § 15.

DatoFOR-2003-08-25-1122
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse25.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§2, LOV-1992-08-28-103-§15
Kunngjort12.09.2003
KorttittelDeleg. til Lotteritilsynet etter pengespilloven

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. august 2003 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 2 første og tredje ledd, jf. § 15. 

Kultur- og kirkedepartementets myndighet til forvaltningsmessig kontroll og oppfølging i forhold til lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 2 første og tredje ledd, jf. § 15, delegeres til Lotteritilsynet.