Vedtak om etablering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DatoFOR-2003-08-29-1094
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse01.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort02.09.2003
KorttittelVedtak om etablering av DSB

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 § 12 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etableres under Justis- og politidepartementet.
II.Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Direktoratet for sivilt beredskap legges ned.
III.Vedtaket trer i kraft 1. september 2003.