Overføring av forvaltningsansvaret for lov om Enhetsregisteret fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

DatoFOR-2003-08-29-1095
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-03-15
Kunngjort02.09.2003
KorttittelOverføring av ansvar for enhetsregisterloven

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Forvaltningsansvaret for lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
2.Overføringen gjelder fra 29. august 2003, med unntak for de klager over Enhetsregisterets vedtak som har kommet inn til Finansdepartementet før dette tidspunkt.
3.Delegering til Nærings- og handelsdepartementet til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige for overføringen.