Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov av 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov om tinglysing m.m.

DatoFOR-2003-09-12-1137
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse12.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-09-12-93
Kunngjort16.09.2003
KorttittelDeleg. etter lov 2003:93 (endr. i tingl.)

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 2003 med hjemmel i lov av 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. del XII. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. til å bestemme når del II for så vidt gjelder endringen i lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 første ledd trer i kraft, delegeres til Justis- og politidepartementet.