Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven

DatoFOR-2003-09-29-1196
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 14
Ikrafttredelse29.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§24, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§28, LOV-1965-06-18-4-§30, LOV-1965-06-18-4-§42, LOV-1965-06-18-4-§43, FOR-1967-03-17-3462
Kunngjort03.10.2003
KorttittelDeleg. av myndighet til Vegdirektoratet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. september 2003 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 26, § 27, § 28, § 30, § 42 og § 43, jf. delegeringsvedtak av 17. mars 1967 nr. 3462 del II nr. 6 og 7.

I

Myndighet etter vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 26, § 27, § 28, § 30, § 42 og § 43, jf. delegeringsvedtak av 17. mars 1967 nr. 3462 del II nr. 6 og 7, delegeres til Vegdirektoratet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.