Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 4-2, § 4-3 og § 4-5.

DatoFOR-2003-11-04-1312
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 15
Ikrafttredelse04.11.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2, LOV-1980-06-13-24-§4-3, LOV-1980-06-13-24-§4-5
Kunngjort11.11.2003
KorttittelDeleg. av myndighet til Skattedirektorat

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 4. november 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2, § 4-3 og § 4-5.

I

Finansdepartementets myndighet etter lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2, § 4-3 og § 4-5 til i forskrift å gi regler om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende, delegeres til Skattedirektoratet. Samtidig delegeres myndighet til å oppheve departementets forskrift av 2. februar 2001 nr. 103 om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende.

II

Delegeringen av myndighet trer i kraft straks.