Ikrafttredelse av lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven).

DatoFOR-2003-12-10-1470
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-41-§19, FOR-2003-06-20-733
Kunngjort12.12.2003
KorttittelIkrafttr. av lov 2003:41 (hvitvaskingsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 19 første ledd, jf. delegeringsvedtak av 20. juni 2003 nr. 733. 

Lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) trer i kraft 1. januar 2004.

Loven § 4 første ledd nr. 9 gjelder kun Posten Norge og andre postoperatører ved utføring av legitimasjonskontroll på vegne av rapporteringspliktige.