Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum.

DatoFOR-2003-12-12-1509
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse12.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-100-§3
Kunngjort16.12.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter forsinkelsesrenteloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 12. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndigheten etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum legges til Finansdepartementet.