Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 19. desember 2003 nr. 121 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.).

DatoFOR-2003-12-19-1768
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 18
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-121
Kunngjort06.01.2004
KorttittelDeleg. til Finansdepartementet etter forsvl.

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 121 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.) del IV nr. 2. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 19. desember 2003 nr. 121 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.) del IV nr. 2 til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.

Med departementet skal i lov av 19. desember 2003 nr. 121 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.) forstås Finansdepartementet.