Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter hvitvaskingsloven § 3 annet ledd, § 4 femte ledd og § 14 annet ledd.

DatoFOR-2004-01-09-24
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 1
Ikrafttredelse09.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-41-§3, LOV-2003-06-20-41-§4, LOV-2003-06-20-41-§14
Kunngjort13.01.2004
KorttittelDelegering til FIN etter hvitvaskingsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 9. januar 2004 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 3 annet ledd, § 4 femte ledd og § 14 annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) § 3 annet ledd, § 4 femte ledd og § 14 annet ledd delegeres til Finansdepartementet.