Delegering av myndighet til Mattilsynet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

DatoFOR-2004-01-16-219
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse16.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§9, LOV-2001-06-15-75-§10, LOV-2001-06-15-75-§11, LOV-2001-06-15-75-§13, LOV-2001-06-15-75-§34, LOV-2001-06-15-75-§35, LOV-2001-06-15-75-§36
Kunngjort30.01.2004
KorttittelDeleg. til Mattilsynet etter veterinærloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. januar 2004 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 9, § 10, § 11, § 13 tredje ledd, § 34, § 35 og § 36.

I

Departementets myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 34 delegeres til Mattilsynet.

Landbruksdepartementets delegering av 13. mai 20021 av myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 9, § 10, § 11, § 13 tredje ledd, § 35 og § 36 til Statens dyrehelsetilsyn videreføres til Mattilsynet.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

II

Delegeringen trer i kraft straks.