Delegering av myndighet til Helsedepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet etter matloven § 23 første ledd andre punktum.

DatoFOR-2004-01-16-93
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 1
Ikrafttredelse16.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort20.01.2004
KorttittelDelegering til HD, LD og FID etter matloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 16. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd andre punktum. Fremmet av Helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd andre punktum delegeres til Helsedepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet. Myndigheten fordeles mellom Helsedepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet i tråd med prinsippene i Kronprinsregentens resolusjon av 19. desember 2003 nr. 1790.