Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a.

DatoFOR-2004-01-23-190
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse23.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§37a
Kunngjort27.01.2004
KorttittelDeleg. til LD etter dyrehelsepersonelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 23. januar 2004 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Den myndighet som i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37a er tillagt Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.