Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om husdyravl § 6a.

DatoFOR-2004-01-23-191
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 2
Ikrafttredelse23.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-130-§6a
Kunngjort27.01.2004
KorttittelDeleg. til LD etter husdyravlloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 23. januar 2004 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Den myndighet som i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6a er tillagt Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.