Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet etter lov om dyrevern § 22 og § 27.

DatoFOR-2004-02-06-307
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 3
Ikrafttredelse06.02.2004
Sist endret
EndrerFOR-2003-02-21-200
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§22, LOV-1974-12-20-73-§27
Kunngjort10.02.2004
KorttittelDelegering til FID og LD etter dyrevernloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 6. februar 2004 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 22 og § 27. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Den myndighet som i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern ligger til «departementet,» delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Den myndighet som i lovens § 22 ligger til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Den myndighet som i lovens § 27 ligger til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet så langt gjelder terrestriske dyr.

Den myndighet som i lovens § 27 ligger til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

II

Kongelig resolusjon av 21. februar 2003 nr. 200 hvor Kongens myndighet etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 § 26, annet ledd delegeres til Landbruksdepartementet, oppheves.