Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeloven § 39h.

DatoFOR-2004-03-05-480
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 4
Ikrafttredelse05.03.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§39h
Kunngjort09.03.2004
KorttittelDeleg. av myndighet etter straffeloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. mars 2004 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 39h. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 39h til å gi forskrifter om gjennomføringen av særreaksjon etter § 39c delegeres til Justis- og politidepartementet.