Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter EØS-konkurranseloven § 5 og § 11 annet ledd.

DatoFOR-2004-04-16-630
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse16.04.2004, 01.05.2004
Sist endret
EndrerFOR-1992-11-27-866
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-11-§5, LOV-2004-03-05-11-§11
Kunngjort20.04.2004
KorttittelDeleg. til AAD etter EØS-konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 16. april 2004 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) § 5 og § 11 annet ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I

Kongen gir med dette Arbeids- og administrasjonsdepartementet myndighet til å gi forskrifter etter § 5 og § 11 annet ledd i lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven).

II

Bestemmelsen trer i kraft straks.

III

Vedtak 27. november 1992 nr. 866 om delegering av myndighet etter § 1 i lov 27. november 1992 nr. 110 om konkurranseregler i EØS-avtalen m.v., oppheves.

IV

Bestemmelsen under del III trer i kraft 1. mai 2004.