Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov om heleide dattersamvirkeforetak § 1 annet punktum.

DatoFOR-2004-06-11-836
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 6
Ikrafttredelse11.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-12-109-§1
Kunngjort15.06.2004
KorttittelDeleg. etter dattersamvirkeforetaksloven

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 2004 med hjemmel i lov 12. desember 2003 nr. 109 om heleide dattersamvirkeforetak § 1 annet punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndigheten til å godkjenne søknader etter lov 12. desember 2003 nr. 109 om heleide dattersamvirkeforetak § 1 annet punktum legges til Justis- og politidepartementet.