Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven § 19a.

DatoFOR-2004-06-18-907
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 7
Ikrafttredelse18.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§19a
Kunngjort22.06.2004
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 18. juni 2004 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 19a.

I

Samferdselsdepartementet delegerer med dette departementets myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i vegtrafikkloven § 19a til Vegdirektoratet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.