Omorganisering av departementsstrukturen.

DatoFOR-2004-06-18-916
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2004 hefte 7
IkrafttredelseStatsministerens kontor bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort22.06.2004
KorttittelOmorganisering av departementsstrukturen

Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 2004. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.[...]
2.[...]
3.[...]
4.[...]
5.[...]
6.[...]
7.[...]
8.[...]
9.
a)Landbruksdepartementets navn endres til Landbruks- og matdepartementet, forkortet til LMD. Endringen iverksettes fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
b)Delegering til Landbruks- og matdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som nødvendig følger av navneendringen.
10.
a)Fiskeridepartementet endrer navn til Fiskeri- og kystdepartementet, forkortet til FKD. Endringen iverksettes fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
b)Delegering til Fiskeri- og kystdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som nødvendig følger av navneendringen.