Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 10-38a tredje ledd og § 11-2.

DatoFOR-2004-06-25-989
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 10
Ikrafttredelse25.06.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§10-38a, LOV-1993-06-11-101-§11-2
Kunngjort29.06.2004
KorttittelDeleg. til SD etter luftfartsloven

Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-38a tredje ledd og § 11-2. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndigheten etter lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 10-38a tredje ledd og § 11-2 legges til Samferdselsdepartementet.