Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter forvaltningsloven § 9 annet ledd.

DatoFOR-2004-08-19-1203
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse19.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§9, FOR-1977-12-16-9
Kunngjort24.08.2004
KorttittelDeleg. til Skattedirektoratet etter fvl.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. august 2004 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 9 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 16. desember 1977 nr. 9. 

Finansdepartementets tildelegerte myndighet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 9 annet ledd delegeres videre til Skattedirektoratet for så vidt gjelder organer underlagt direktoratet.

Vedtaket trer i kraft straks.