Delegering av myndighet til Forsvarsdepartementet til å vedta og iverksette nytt anskaffelsesregelverk (ARF).

DatoFOR-2004-08-20-1208
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse20.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort26.08.2004
KorttittelDeleg. av myndighet til Forsvarsdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 20. august 2004. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Bestemmelser av 3. desember 19931 vedrørende anskaffelser til Forsvaret oppheves fra den dato Forsvarsdepartementet fastsetter, og Forsvarsdepartementet gis med dette myndighet til å vedta og iverksette det nye anskaffelsesregelverket (ARF) fra samme dato.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.