Delegering av mynde til Samferdselsdepartementet etter veglova § 50 fjerde ledd.

DatoFOR-2004-08-27-1219
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse27.08.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§50
Kunngjort31.08.2004
KorttittelDeleg. av mynde til SD etter veglova

Fastsett ved kgl.res. 27. august 2004 med heimel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 50 fjerde ledd. Fremja av Samferdselsdepartementet. 

Kongens mynde etter veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 50 fjerde ledd delegerast til Samferdselsdepartementet.