Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter lov om ekteskap § 17.

DatoFOR-2004-09-10-1254
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse10.09.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§17
Kunngjort14.09.2004
KorttittelDeleg. til BFD etter ekteskapsloven

Fastsatt ved kgl.res. 10. september 2004 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 17. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 17 delegeres til Barne- og familiedepartementet.