Delegering av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter lov om ekteskap § 12 første ledd bokstav a og forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn § 2 og § 4.

DatoFOR-2004-09-30-1313
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse30.09.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§12, FOR-2004-09-27-1296-§2, FOR-2004-09-27-1296-§4
Kunngjort08.10.2004
KorttittelDeleg. til Bufdir etter ekteskapsloven

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 30. september 2004 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12 første ledd bokstav a og forskrift 27. september 2004 nr. 1296 om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn § 2 og § 4. 

Barne- og familiedepartementets myndighet etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12 første ledd bokstav a og forskrift 27. september 2004 nr. 1296 om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn § 2 og § 4 delegeres til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.