Overføring og delegering av myndighet vedrørende statens eierinteresser i Arbeidsforskningsinstituttet AS fra Arbeids- og sosialdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet.

DatoFOR-2004-10-15-1365
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1909-03-23
Kunngjort22.10.2004
KorttittelAnsvaret for Arbeidsforskningsinstituttet AS

Fastsatt ved kgl.res. 15. oktober 2004. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Arbeidsforskningsinstituttet AS overføres fra Arbeids- og sosialdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2005.
2.Forvaltningsansvaret for midlertidig lov 21. juni 2002 nr. 26 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet overføres fra Arbeids- og sosialdepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2005.
3.Delegasjon til Utdannings- og forskningsdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendig som følge av overføringen.