Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet etter stiftelsesloven.

DatoFOR-2004-11-19-1490
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse19.11.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-59-§1, LOV-2001-06-15-59-§7, LOV-2001-06-15-59-§61, LOV-2001-06-15-59-§41, LOV-2001-06-15-59-§42
Kunngjort23.11.2004
KorttittelDeleg. av myndighet etter stiftelsesloven

Fastsatt ved kgl.res. 19. november 2004 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) § 1 tredje ledd, § 7 tredje ledd, § 61 bokstav h, § 41 fjerde ledd og § 42 annet punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) § 1 tredje ledd, § 7 tredje ledd og § 61 bokstav h delegeres til Justis- og politidepartementet.

Kongens myndighet etter lov 15. november 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) § 41 fjerde ledd og § 42 annet punktum delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet.