Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter bokføringsloven § 17.

DatoFOR-2004-11-19-1498
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse19.11.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-11-19-73-§17
Kunngjort26.11.2004
KorttittelDeleg. av myndighet etter bokføringsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. november 2004 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 17. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 17 delegeres til Finansdepartementet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.