Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter barnelova § 85 andre ledd.

DatoFOR-2004-11-26-1525
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse26.11.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§85
Kunngjort03.12.2004
KorttittelDeleg. av myndighet til BFD etter barnelova § 85

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. november 2004 med hjemmel i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 

Kongens myndighet til å gi forskrift etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd delegeres til Barne- og familiedepartementet.