Ikrafttredelse og overgangsregler til lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven).

DatoFOR-2004-12-01-1531
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2004
Sist endretFOR-2004-12-20-1684
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-11-19-73-§17, FOR-2004-11-19-1498
Kunngjort03.12.2004
KorttittelIkrafttr. og overgangsregler til bokføringsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 17, jf. delegeringsvedtak 19. november 2004 nr. 1498. Endret ved forskrift 20 des 2004 nr. 1684.

I

§ 1.Ikrafttredelse

Bokføringsloven trer med unntak av § 18 i kraft 1. januar 2005.

Bokføringsloven § 18 trer i kraft 1. januar 2006.

For bokføringspliktige som følger bokføringsloven med tilhørende forskrifter i 2005, gjelder likevel bokføringsloven § 18 nr. 1 fra 1. januar 2005.

0Endret ved forskrift 20 des 2004 nr. 1684.
§ 2.Overgangsregler for bokføringspliktige pr. 1. januar 2005

Frem til 1. januar 2006 eller første dag i et avvikende regnskapsår som starter i kalenderåret 2006, kan bokføringspliktige pr. 1. januar 2005 velge å fortsette å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) mv. i lov 13. mai 1977 nr. 35 med tilhørende forskrifter, eller reglene i lov 17. juli 1998 nr. 56 kapittel 2 med tilhørende forskrifter.

Bokføringspliktige skal benytte de samme reglene for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) gjennom hele regnskapsåret 2005. Bokføringspliktige kan likevel velge å følge regler om oppbevaring i bokføringsloven § 13 med tilhørende forskrifter.

II

Dette vedtaket trer i kraft straks.