Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 10. desember 2004 nr. 80 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) del IV.

DatoFOR-2004-12-10-1611
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse10.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-80
Kunngjort14.12.2004
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2004:80

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 2004 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 80 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) del IV. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 10. desember 2004 nr. 80 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet) del IV til å bestemme ikrafttredelse og å fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.