Delegering av myndighet til Fylkesmannen etter jordlova § 18.

DatoFOR-2004-12-14-1615
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse14.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-1995-05-12-413
Kunngjort14.12.2004
KorttittelDeleg. til fylkesmannen etter jordlova

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413. 

Landbruks- og matdepartementets myndighet etter lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, delegeres til Fylkesmannen for så vidt gjelder å fastsette forskrifter for produsentrettede tilskudd slik disse er definert i det enkelte fylkes miljøprogram.