Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om saltvannsfiske m.v. § 8 annet og tredje ledd.

DatoFOR-2004-12-17-1678
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§8
Kunngjort21.12.2004
KorttittelDeleg. til FKD etter saltvannsfiskeloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 8 annet og tredje ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 8 annet og tredje ledd delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet.