Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om petroleumsvirksomhet § 11-1 annet ledd.

DatoFOR-2004-12-17-1715
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse17.12.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§11-1
Kunngjort23.12.2004
KorttittelDeleg. til OED etter petroleumsloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 2004 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 11-1 annet ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Myndighet i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 11-1 annet ledd delegeres til Olje- og energidepartementet i tilfelle der staten deltar i virksomhet som følger av godkjent plan for utbygging og drift eller plan for anlegg og drift og som ikke medfører budsjettmessige konsekvenser utover gjeldende SDØE-budsjett, men hvor selve eierformen i prosjektet medfører at statens deltakelse krever særskilt beslutning i medhold av petroleumsloven § 11-1 annet ledd.